อุปกรณ์

โครงสร้างเว็บไซต์ เรื่อง อาหารพื้นบ้านล้านนาตะวันออก
จัดทำโดย
1. นายกรวิทย์ ทะลือ เลขที่ 1
2. นางสาวพลอยไพลิน ทาคำสม เลขที่ 31
3. นางสาววรัญญา สายโยน เลขที่ 44
ครูที่ปรึกษา
คุณครูอริสรา สะสม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: